Läxa v:7


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 18/2
Läs sidorna 96-101. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord är där NG-ljudet stavas med g före n- ugn, signal, lugn, regn, signatur, vagn, lögn, magnet, lasagne

Idag skickar jag med tians  multiplikationstabell hem för att träna på den här veckan.
Träna så du kan den utantill.