Läxa v:3


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 21/1
Läs sidorna 75-79. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.