Information

Viktig information 210512 Hej! Ett informationsbrev har mailats ut till åk 1 och 2 gällande distansundervisningen som du behöver ta del av. Om du ej fått mailet, kontakta mig på min mailadress.