Ledtråd- Ståltorn


VG-Veckans Grej
Vi kallar det Veckans grej i vår klass!
Eller Grej of the day som Micke Hermansson kallar det( han som uppfann det)
Metoden bygger på mikrolektioner om 8-10 minuter där varje lektionstillfälle kretsar kring en specifik person, plats eller händelse.  Grej of the Day ökar elevernas allmänbildning och bidrar till lust att lära mer. Metoden är applicerbar på förskolan samt grundskolans samtliga stadier och kan enkelt kopplas till aktuella världshändelser eller till teman som eleverna arbetar med i olika skolämnen. Grej of the Day uppmanar eleverna till att fortsätta undersöka och diskutera dagens grej även efter lektionens slut, vilket bidrar till att skapa kopplingar och befästa kunskaper.

Varje vecka ger jag barnen en ledtråd -en gåta på något. Efter det visar jag en Power Point /film om det aktuella ämnet. Barnen får dokumentera i sin Veckans grej bok.
Förra terminen hade vi mikrolektioner om djur. I tvåan kommer jag lära dem om häftiga byggnadsverk och en del platser med.

Den här gången tyckte barnen att det var alldeles för lätt.
Eiffeltornet. Jag får nog se till att ha lite mera kluriga ledtrådar till dem.