Veckobrev v:41

Hejsvejs!
Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Ss som kan vara riktigt klurig för barnen att skriva. Många vänder på den så bokstaven ser ut som ett frågetecken. så det måste vi träna extra mycket på.


I matten har vi fortsatt jobba med subtraktion och blandade övningar med subtraktion och addition.Riktigt lurigt när det byts tecken på en sida. Här gäller det att barnen har koll på vad de ska räkna. Vi har även börjat jobba med pengar
1,2,5 kronor.


I skogen letade vi fina höstlöv som vi sedan använde  oss av  på bilden där barnen fick skapa fina djur.

Veckans träd: En .Enen har små sylvassa barr och har små blåsvarta bär-enbär!

Jag har börjat testa era barn i bedömningsstödet i svenska och matematik från skolverket.Det är obligatoriskt i årskurs 1.
Bedömningsstödets syfte är att lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3.Lärarna kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik och läs-skrivutveckling i svenska. Lärarna kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimula

Kör på fredagar: Det är några barn i klassen har visat intresse för att sjunga i kör på fredagar mellan 13:15-14:00 vilket är jättekul. Skulle det vara så att ert barn också vill vara med kan ni meddela fritids.

I vårt tema om kroppen har vi lärt oss om vår hjärna och nerver och reflexer.Vi tittade på filmer och läste i vår NO-bok.

I tekniken tittade vi på en bild på ett kök där vi letade efter teknik som finns i köket.Barnen jämförde hur tekniken har förändrats från förr då vi inte hade elektricitet!Hur förvarades maten och hur lagade man mat.Vi tittade på Evas funkarprogram hur ett lås funkar!

Info om nästa vecka:
Måndag- Skogen Skattkärrsfika får tas med
Fredag- läxa sidan 28-31 ta med boken till  skolan .
Idrott- ta med ombyte+handduk.

Trevlig helg önskar vi er///Sofie och Cecilia,Karin