Veckobrev v:38

Hejsan!
I svenskan har vi fortsatt med instruerande texter. Barnen fick läsa ett recept och läsa instruktionerna och dra streck till rätt bild. Efter det fick de skriva en egen instruerande text.
Det blev många olika ex:borsta tänderna,rykta en häst,spela ett spel ,slå in ett paket

.


I värdegrundsarbetet med Cecilia tittar barnen på en serie Vara vänner. Det blir många bra diskussioner.
Serien är kopplad till skolans värdegrund och uppdrag. Att respektera varandra, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling uppmärksammas inom teman som vänskap, empati och att visa hänsyn. Syftet är att förebygga kränkningar, visa på rätten att få vara den man är och skyldigheten att respektera andra. Programmen är lätta att relatera till och avslutas genom att inge tittarna eget mod.


Nu har vi odlat ärtor i humus,sand och lera . Det blir spännande att se i vilken jord det kommer växa bäst i.Vi tittade på en film där vi lärde oss om jordmån,fotosyntes,isräfflor och rullstensås.

I matten har vi gjort en diagnos på kapitlet, det gick mycket bra men jag märkte att många fortfarande har svårt med udda och jämna tal när det är en tiotalsiffra inblandad. Då väljer barnen att skriva att talet är jämnt om tiotalsiffran är jämn så det här måste jag träna mer med dem. Exempel:83 eller 76 då väljer barnen att 83 är ett jämt tal.

På tekniken lärde vi oss vad innovation är alltså –En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder “att förnya”.
Vi pratade om olika upptäckter och uppfinningar som vi tyckte har varit mycket bra för människorna.
Veckans djur: Fladdermusen

Info om nästa vecka:
Måndag–Vi går till skogen -fika får tas med
Tisdag- idrott-inget ombyte behövs men tänk på att ha med regnkläder om det blir regn.
Vi går till uteklassrummet för att ha utematte. Det kommer en journalist från Karlstads kommun och ska se hur vi jobbar när vi är ute.
Onsdag-
Studenter från Universitetet kommer hit för att ha en mattelektion

Torsdag- läxan ska med tillbaka till skolan
Fredag- utevistelse

Trevlig helg önskar Sofie och Cecilia