Veckobrev v:36

Hej!

Den här veckan har vi i Livet i bokstavslandet jobbat med ord sj-ljudet som stavas med sk-I början -skön,skönhet,skägg,skepp,skynda,skämt,skidor. Barnen fick träna på huller om buller meningar .Här gällde det att sätta ihop orden så det blev en korrekt mening.Ex skönhet fröken är en. -Fröken är en skönhet. eller Är fröken en skönhet?

Vi har börjat med finskrivning där barnen har fått läsa två verser och sedan gissa vem ur livet i bokstavslandet som versen handlar om. Efter det har de skrivet av meningarna så snyggt de kan.

I matten har vi jobbat med programmering och lärt oss att tyda koder !Roligt fast det är roligare att göra programmering med Blue boots och Lego tyckte barnen !


I NTA har vi nu börjat med vårt tema – Jord
.I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden – “Komposten”, “Jordens beståndsdelar” och “Sambandet mellan jord och växters tillväxt”.
Vi har undersökt vad man kan hitta i trädgårdsjord. Vi har jämfört sand,lera och humus-jord.Cecilia hade med sig maskar så nu har vi ett maskakvarium.

I tekniken har vi läst i vår teknikbok om hur vi har härmat naturen ex en kupande hand blev till en skål ett spindelnät blev ett fiskenät.

Nu har vi fått iPads en till varje elev så himla bra !

I engelskan arbetar vi med Learn English som ett materiel som  är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Grundboken Learn English – Second Book tar upp sju vardagsnära teman: School, Activities, Clothes, Body, Food, At Home, Toys. Sex äkta engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, ingår  i grundboken. Tillsammans med webben som består av grundboken, filmer, sånger, ljud- och hörövningar, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierade sätt.

Vackra solrosor som barnen har målat
Veckans djur: Ekorre

Info om nästa vecka:
Måndag– vi går till skogen- Skattkärrsfika får tas med
Tisdag- idrott-inget ombyte behövs men tänk på att ha med regnkläder om det blir regn.
Torsdag- läxan ska med tillbaka till skolan
Fredag- utevistelse

Måndag 14/9 studiedag- ingen skola men fritids är öppet.

Ha en härlig helg Sofie och Cecilia