Veckobrev v:19

Hejsan! Den här veckan har vi börjat jobba med ett nytt materiel i svenska. Stjärnsvenska- det här tyckte barnen var roligt.
Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt läsbibliotek som omfattar över 200 upplevelse- och faktaböcker på 11 svårighetsnivåer.
Inspirationen till Stjärnsvenska är hämtad från skolan i Nya Zeeland och tankarna kring “Helhetsläsning”, där läsinlärningen utgår från hela språket och har stark betoning på texternas och bildernas innehåll. Texterna ska varken vara för svåra eller för lätta för då sker ingen utveckling.Helt i linje med Lgr 11 ger Stjärnsvenska, med olika texttyper och temaområden, eleverna möjlighet att träna olika lässtrategier och arbeta med begreppen Fakta, Förståelse och Analys. Det handlar ju inte bara om att avkoda texten, eleverna måste också förstå vad de läser.
När vi var ute i skogen i måndags fick barnen i sina grupper leta efter småkryp. Vi hade en artbestämningsnyckel som de kunde titta på för att se hur insekterna delas in efter olika egenskaper.
I matten har vi lärt oss sambandet mellan addition och subtraktion.Det här tyckte barnen var lätt.
Gustav hade en mattelektion ute . Barnen fick jobba i par , de skulle mäta varandra och räkna ut skillnaden på längden. En rolig uppgift tyckte barnen.
Malin hade veckans djur som var ett riktigt knepigt djur – okapi. De fick läsa en faktatext och svara på frågor om okapin.


På tekniken har vi tränat på att bygga efter instruktioner med olika byggmateriel.


På bilden har vi målat så vackra blommande körsbärsträd.
Info om nästa vecka:
Måndag– Torsdag Vi går till skogen /är ute ta med Skattkärrsfika om ni vill
Fredag– Läxan med tillbaka.Idrott ute.
Ha en trevlig helg/Sofie,Malin,Gustav, Cecilia