Pedagoger

tt

Klassföreståndare: Sofie Broberg
u
Fritidspedagog: Cecilia Gustavsson/Köning

rrMusik: Jonas Helande