Läxor v:11

Läxan ska vara med till skolan på torsdag 18/3
Läs sidorna111-116. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord är ord som man använder ofta:
tack, cykel, hoppas, lilla, blivit, någon, hos, lång, klass, hitta