Läxa

Läxan ska vara med tillbaka till skolan på fredag 27/3 Läs kapitlet flera gånger så att du får flyt i texten. Läs tyst för dig själv och högt för en vuxen.

s:104-107

s:100-104