Läxa vecka:47


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 19/11
Läs sidorna 68-74. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord: ord där vokalen inte låter som i alfabetet
dansa, måste, fest ,fisk, häst, kunde, kompis, mjölk, rymden, ost