Läxa vecka 12


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 25/3
Läs sidorna117-121. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord är j- ord som stavas med j.
jul, jacka, jätte, jobba, koja, varje, jorden, jämn, just, jordgubbar