Läxa vecka 11


Läxan ska vara med tillbaka till skolan på fredag 13/3. Läs kapitlet flera gånger så att du får flyt i texten. Läs tyst för dig själv och högt för en vuxen.

Magiska kulan s:95-98


Olas bok s:92-95