Läxa v:9

Läxan ska vara med tillbaka på skolan på fredag 21/2.Läs texten flera gånger för en vuxen så att du får flyt i texten. Återberätta texten.


Magiska kulan s:86-89
Olas bok s:84-87