Läxa v:7


Läxan ska med till skolan på fredag 14/2


Läs i
Magiska kulan på sidorna: 82-85
Olas bok på sidorna:80-83 Tänk på att läsa flera gånger så att du har flyt i texten. Återberätta om det som du har läst för den du har läst för.