Läxa v:46


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 12/11
Läs sidorna 62-67. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord: fet-fett, vila-villa, flyta-flytta, väg-vägg, lön-lönn