Läxa v:43

Läxan ska vara tillbaka till skolan på fredag 25/10
Läs texten flera gånger så att du kan berätta för mamma /pappa eller den du läser för vad det du läst handlar om. Läs så att du får flyt i texten.

Läs i Den magiska kulan/Olas bok på sidorna 32-35
I Arktibus kap:5 och 6.