Läxa v:42


Läsprocessen är komplicerad och det finns inga genvägar. För att bli en läsare måste ditt barn läsa mycket och reflektera över det hon läser. När du som förälder uppmuntrar, utmanar och utforskar litteratur tillsammans med ditt barn gör du en stor insats. Du hjälper ditt barn på vägen till läsglädje.
http://www.larandelek.se/5-tips-som-hojer-lasgladjen/

Den här veckan ska ni läsa sidorna 28-31 ta med läxan på fredag. Läs för en vuxen så att ni märker att ni får flyt i läsningen.Upprepa flera gånger.

Jag har skickat med barnens egen bok –Arktibus ögon – (blå skrivbok )så ni där hemma får se vad den handlar om.Ibland kommer det vara från den som ert barn får en läsläxa.
Skicka med boken till skolan på fredag.