Läxa v:41

 
Läxan ska tas med tillbaka till skolan på torsdag 8/10 Sidorna 40-45.
Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord
: