Läxa v:20

Läxan ska vara tillbaka till skolan på fredag 16/5.

Läs sidorna 89-99.
Dela upp kapitlet så du läser lite varje dag.Träna flera gånger så att du får flyt i din läsning.
Läs både tyst för dig själv och högt för någon vuxen.