Läxa v:19


Läxan tas med på fredag 8/5.
Läs kapitlet om Den lilla räddharen på sidorna 58-73 + Räven och kråkan på sidorna 74-74.
Nu när det är en lång text så läs lite varje dag och inte allt på en gång.Träna på att läsa tyst för dig själv innan du läser högt för en vuxen.