Läxa v:18

Läxan ska tillbaka till skolan på torsdag 30/4.

Läs sidorna 42-57 “Sagan om den lilla farbrorn”.
Tänk på att läsa lite varje dag så du tränar på läsningen så du får flyt i texten. Återberätta för en vuxen vad det är du har läst.