Läxa v:15


 Läxan ska vara tillbaka till skolan på torsdag 15/4.Läs sidorna 127-132. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.