Läxa v:13


 Läxan ska vara tillbaka till skolan på torsdag 1/4.Läs sidorna122-126. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.