Läxa v:10


Läxan ska tas med tillbaka till skolan på fredag 6/3

Läs högt för en vuxen texten så att du får flyt i din läsning. Läs flera gånger.Återberätta vad du har läst för en vuxen eller be en vuxen ställa frågor om det som du har läst.
Magiska kulan s: 90-94 Olas bok s:88-91