Läxa v: 6


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 11/2
Läs sidorna 91-95. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord är ord som låter  Ng men  stavas med NK
tänker,ankare,stinker,hink,skänker,bänk,vinka,tankar,bank,blänker