Läxa v.10


Läxan ska vara med till skolan på torsdag 11/3
Läs sidorna105-110. Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.


Veckans ord är ord att räkna med:
cirkel, rektangel, linjal, fler, färre, dubbelt, hälften, kvadrat, triangel, centimeter ,