Läxa

Läxan ska vara med till skolan på torsdag 22/10
Läs sidorna :51-55 . Läs högt för en vuxen så att du får flyt i din text flera gånger under veckan.
Läs lite varje dag och inte allt på en gång. Återberätta texten för den du har läst för.

Veckans ord: A O U Å kan låta på två sätt:
glas-glass, tal-tall, bor-borr, bus-buss, gråt-grått