Läsläxa vecka 41

Läxa till fredag 11/10

Läs sidorna 24-27 högt för en vuxen flera gånger så att du känner att du får ett flyt i din läsning. Återberätta texten så du vet  att du har förstått vad det är du har läst.