Läsläxa v:17

Sista kapitlet i boken !
Läs sidorna 138-143 läs högt lite varje dag så du känner att det blir flyt i läsningen. Läs även hela texten tyst för dig själv.
Ta med boken på torsdag 29/4.
OBS! Leta hemma efter extraböcker jag har skickat hem en hel hög med läseböcker som inte har kommit tillbaka så en del har alltså två tre stycken böcker hemma.

Veckans ord är ord där sj-ljudet stavas med sj- sju,sjuk,sjukhus,sjunga,själv,självklart,sjal,sjö,sjörövare,sjunka