Läsläxa v:16


Läs sidorna 133-137 läs högt lite varje dag så du känner att det blir flyt i läsningen.Läs även hela texten tyst för dig själv.
Ta med boken på torsdag 22/4.
Veckans ord är ord som slutar på igt- roligt,tråkigt,hemligt,farligt,vanligt,dåligt,trevligt,viktigt,riktigt,jobbigt