Utvecklingssamtal

Det är nu dags för er vårdnadshavare att boka in en tid då vi ses över Teams för vårens IUP-samtal.  En vårdnadshavare går in och bokar via länken. Om båda vårdnadshavare vill delta i mötet behöver ni meddela mig det så att jag kan bjuda in den andre vårdnadshavaren (om ni inte sitter vid samma dator ).

Samtalen kommer att ske under vecka 10-12   mellan 13.30– 16.00.
Om ert barn befinner sig på fritids så får barnet vara tillsammans med mig och vi kopplar tillsammans upp oss på teams för att genomföra mötet med er vårdnadshavare.
OBS! Ni måste meddela mig om barnet ska vara med mig så jag kan hämta på fritids- Skriv ett mail angående det isånnafall.
Om ert barn inte går på fritids så kopplar ni upp er tillsammans med ert barn hemifrån. 

Inför samtalet kommer ni få hem ett samtalsunderlag som jag vill att ni går igenom med ert barn och antecknar barnets svar på och skickar med tillbaka till skolan i mappen. 
Samtalstiden är 20 min. Vi kommer att gå igenom det omdöme som skrevs vid höstterminens slut, den framåtsyftande planeringen (Barnets IUP-plan) och det samtalsunderlag som ni får hemskickat inför samtalet.

Här kommer länken till bokningssidan:

Välkomna att boka in er för vårens IUP-samtal via länken nedan. Samtalen kommer ske via teams.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Skola1@karlstadskommunonline.onmicrosoft.com/bookings/