Sportlovsaktiviteter

Corona-säkert sportlov – du gör skillnad! 

Vi är många som just nu längtar efter att livet ska bli som vanligt. Många längtar också efter sportlovet då flera av oss kommer att vara lediga. Vanligtvis, under ledigheter, uppmanar vi till aktivitet och umgänge med andra men som vi alla vet är vi fortfarande mitt uppe i en allvarlig pandemi! Vi befinner oss i ett skört läge, det sista vi vill se är en ökad smittspridning till följd av hur vi väljer att bete oss under sportlovet. När många är lediga samtidigt ökar risken för att flera personer möts och att det uppstår trängsel och köer.

Vi vill göra allt vi kan för att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva närundervisning, det vill säga undervisning på plats på skolan. Det är jätteviktigt för barn med en fungerade vardag med tydliga rutiner. För att det ska vara möjligt att bedriva närundervisning krävs det att vi alla fortsätter att hjälpas åt för att minska smittspridningen – även under nästa veckas sportlov.  

  • Håll avstånd – även vid utomhusaktiviteter. Planera för att kunna hålla avstånd till andra och undvik situationer där risk för trängsel finns. 
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att endast umgås i mindre kretsar samt att begränsa antalet nya möten. 
  • Tvätta händerna ofta och stanna hemma om du har symtom som kan tyda på covid-19.  
  • Utrikesdepartementet (UD) avråder för närvarande till alla icke nödvändiga resor utomlands. Detta gäller så väl för Norge som andra länder. Karantänregler gäller för den som varit utomlands.  
    På Karlstads kommuns webbsida finns tips på aktiviteter som finns att göra under pågående pandemi, läs mer på https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/