Rocka sockorna


Vi tänker rocka sockorna även imorgon den 20/3 för klassen ville göra det tillsammans.
Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.
FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då rockar vi extra mycket!https://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/