Klassrumsregler

Vi har lottat fram våra  elevrådsrepresentanter för höstterminen: Ida och Hugo.
Alla barn som ville vara var med i utlottningen.
Reserver blev Annabelle,Allea,Tage,Ellen P,Emil
Det här är våra klassrumsregler.