Information från rektor 17/3

Information till vårdnadshavarna på Skattkärrsskolan F-6
210317
Vi har under ett antal dagar den här veckan haft en ökad frånvaro bland våra elever i åk 4 pga förkylningssymptom. På skolan har vi också bekräftade fall av Covid-19 kopplade till åk 4. Detta tillsammans med den ökade smittspridningen av coronaviruset i samhället och i dialog med Smittskydd Värmland så har vi beslutat att eleverna i åk 4 kommer att genomföra distansundervisning under perioden 18 mars – 24 mars. Ett riktat brev har skickats till vårdnadshavarna i åk 4.
Eftersom vi idag har ökning av elever som är hemma med förkylningssymtom så
önskar vi att ni som har barn som är hemma för sjukdom gör ett Covidtest.
Covidtestet bokas på 1177 och man får svar från Region Värmland inom 1-2 dagar.
För de elever som idag är hemma med förkylningssymptom och som inte har testat sig gäller följande innan man kan återvända till skolan:
Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut till minst två (2) dygns feberfrihet och allmän förbättring samt att minst sju (7) dagar har gått sedan symtomdebut.
Skolan hänvisar även till följande länk där ytterligare information finns att läsa:
Covid-19 – vad gäller i förskola och grundskola (karlstad.se)
Om ni har några funderingar så är ni välkomna att höra av er till mig!
Med vänlig hälsning,
Johan Wisenius Rektor