Info Lexplore

Skattkärrsskolan kommer from mars 2021 att använda sig av ett screeningverktyg som heter Lexplore för att säkerställa läsundervisningen. Under läsåret våren 2021 kommer alla elever i åk 1-5 att genomföra en screening. Målet är att öka måluppfyllelsen genom ökad läsförståelse och att fånga upp elever tidigt i deras läsinlärning.
Våra lärare är duktiga på att identifiera vilka elever som behöver extra lässtöd men det är inte alltid så enkelt att se exakt inom vilket område eleven behöver stöd eller på vilken nivå. Här kommer Lexplore att underlätta för våra lärare att snabbt komma i gång med lästräningen – på elevens rätta nivå. I dialogen mellan hem och skola så kommer ni som vårdnadshavare få information kring ert barn vilket kommer att underlätta hur ni kan stötta ert barn vidare i lästräningen.
För att kunna ge rätt stöd och stimulans i lästräningen kommer skolan att göra ett digitalt test, en screening, av läsförmågan hos alla elever. Testet görs med hjälp av en eyetracker som 90 gånger per sekund läser av elevens ögonrörelser under läsningen. Testet tar ca 5 minuter och kommer att genomföras två gånger per termin och däremellan arbetar eleverna i 4 veckorsperioder med ord och texter 15 minuter per dag.
Varje test börjar med att eyetrackern kalibreras så att ögonrörelseinspelningen blir rätt. När det är gjort får eleven läsa två korta texter på skärmen samtidigt som eyetrackern spelar in ögonrörelserna. När eleverna läser högt spelas också ljudet in. Det gör att man kan gå tillbaka till testet och lyssna på elevens läsning.
Efter att läsningen är klar får eleven svara på några läsförståelsefrågor. De görs muntligt och med hjälp av öppna frågor för att minska risken att eleven gissar sig till rätt svar. Efter det är eleven klar och kan gå tillbaka till klassrummet. Hela testet med kalibrering och läsförståelsefrågor tar inte mer än några minuter. Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av Artificiell Intelligens, AI, är helt objektivt och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av det kan eleverna få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.
Vi kommer vid nästa föräldraråd att ytterligare presentera våra erfarenheter som vi har gjort och visualisera hur resultaten tolkas samt att gå igenom några av de aktiviteter/övningar som våra elever arbetar med mellan testperioderna
Vi är förväntansfulla och inspirerade att gå in i detta projekt som första skola i Karlstads kommun. Vi har inför valet av Lexplore haft kontakt med flera andra skolor som använder sig av Lexplore och alla dessa skolor uppvisar mycket goda resultat som påverkat elevernas måluppfyllelse positivt.
Är du nyfiken och vill veta mer kan du gå in och läsa vidare på
https://www.lexplore.se/
Om ni har frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss!

Med vänlig hälsning
Rektorerna Johan Wisenius Helena Johansson