Info från rektorn

KARLSTADS KOMMUN
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Skattkärrsskolan
Johan Wisenius, 054-540 36 35 johan.wisenius@karlstad.se
Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan F-6

20030317

Med detta brev vill vi kommunicera till er vårdnadshavare att vi på Skattkärrsskolan har påbörjat arbetet med att förbereda vår organisation och verksamhet för distansundervisning om regeringen eller huvudmannen skulle fatta ett sådant beslut.
Vi ber er att dagligen gå in på skolans elevbloggar, hemsida eller officiella Facebooksida för att ta del av den information som publiceras där. Genom dagens regeringsbeslut som rör gymnasieskolan och universiteten i Sverige så är vi medvetna om att ställtiden mellan beslut och verkställighet är kort.
Vår ambition är, om skolan stängs, att erbjuda en undervisning där våra elever ges möjlighet att genomföra vårterminens kursplaner enligt tidigare planering.
Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss. För skola åk 1-6 kontaktar ni Johan och för Förskoleklass och fritidshemmen kontaktas Helena.
Med vänlig hälsning!
Johan Wisenius Rektor 054-5403635
Helena Johansson Rektor 054-5403687