Blanketter vid skolstart….

Barn- och ungdomsförvaltningen

Karlstad 2020-08-10

 

Vissa blanketter och informationsbrev blir digitala

Inför läsåret 2020/2021 har vi ersatt några av de pappersblanketter och informationsbrev du som vårdnadshavare brukar få hemskickade med en digital tjänst. I tjänsten kan du bland annat signera samtycken och bekräfta att du tagit del av olika typer av information från skolan. I dagsläget innehåller grundskolans del:

  • Kontaktuppgifter för vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter för kontaktperson
  • Information om frånvaroanmälan och kontaktuppgifter i e-tjänsten för frånvaroanmälan
  • Samtycke till publicering av bild, film och namn
  • Regler för lån av digitalt verktyg
  • Information om digitala lärresurser för dig som elev i Karlstads kommunala grundskolor

Hur fungerar den nya tjänsten?
Inom kort får du en länk skickad till den e-postadress som är registrerad hos oss. Var snäll och kontrollera så att din e-postadress är korrekt. Gå till  karlstad.se/e-tjanster och välj Uppdatera kontaktuppgifter för elev.

Finns ingen e-postadress registrerad hos oss kan du nå den nya tjänsten via  karlstad.se/digitalasamtycken eller via karlstad.se/e-tjanster.

Du loggar in med e-legitimation. Har du ingen e-legitimation kan du vända till Kontaktcenter för att få hjälp.
Har barnet flera vårdnadshavare behöver samtliga signera. Den ena vårdnadshavaren loggar in och svarar och sedan loggar den andra in och bekräftar svaren.
Har du frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se

De blanketter som inte blivit digitala hittar du som vanligt på karlstad.se/e-tjanster. Tjänsten för digitala samtycken och information kommer att utökas med mer innehåll efterhand.