Läxa v:43

Läxan ska vara tillbaka till skolan på fredag 25/10
Läs texten flera gånger så att du kan berätta för mamma /pappa eller den du läser för vad det du läst handlar om. Läs så att du får flyt i texten.

Läs i Den magiska kulan/Olas bok på sidorna 32-35
I Arktibus kap:5 och 6.


 

Läxa v:42


Läsprocessen är komplicerad och det finns inga genvägar. För att bli en läsare måste ditt barn läsa mycket och reflektera över det hon läser. När du som förälder uppmuntrar, utmanar och utforskar litteratur tillsammans med ditt barn gör du en stor insats. Du hjälper ditt barn på vägen till läsglädje.
http://www.larandelek.se/5-tips-som-hojer-lasgladjen/

Den här veckan ska ni läsa sidorna 28-31 ta med läxan på fredag. Läs för en vuxen så att ni märker att ni får flyt i läsningen.Upprepa flera gånger.

Jag har skickat med barnens egen bok –Arktibus ögon – (blå skrivbok )så ni där hemma får se vad den handlar om.Ibland kommer det vara från den som ert barn får en läsläxa.
Skicka med boken till skolan på fredag.


 

Läsläxa vecka 41

Läxa till fredag 11/10

Läs sidorna 24-27 högt för en vuxen flera gånger så att du känner att du får ett flyt i din läsning. Återberätta texten så du vet  att du har förstått vad det är du har läst.